Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021

 


                                                                                                                           19-05-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Έκκληση να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 

για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια για όλα τα παιδιά

Θέσπιση οικογενειακών δικαστηρίων 

και ενίσχυση δομών παιδικής προστασίας η λύση


Η Ομοσπονδία ενώνει τη φωνή της με αυτές δεκάδων οργανώσεων ενάντια στο νομοσχέδιο «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου», το οποίο συζητείται στη Βουλή.

«Οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού παραβιάζουν κατάφωρα διεθνή, νομικά δεσμευτικά, κείμενα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα για ασφάλεια και προστασία όλων των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (κυρίως παιδιά και μητέρες), όπως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (Ν. 4531/2018), την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τα Δικαιώματα των Θυμάτων (Ν. 4478/2017) και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν.2101/1992).

Το παιδί προσεγγίζεται με την οπτική μιας βαθιά πατριαρχικής κοινωνίας, ως παθητικός δέκτης άσκησης γονεϊκών δικαιωμάτων και όχι ως φορέας δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο αδιαφορεί για:

1.      το συμφέρον του παιδιού, το οποίο δεν εξετάζεται για κάθε παιδί ατομικά αλλά ορίζεται ότι για όλα τα παιδιά είναι μόνο η παρουσία και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού. Επιβάλει ως κανόνα την «από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας» για όλα τα παιδιά που οι γονείς τους δεν συμβιώνουν

2.      τη βούληση και την γνώμη του παιδιού: παρότι το νομοσχέδιο εισάγει πληθώρα υποχρεωτικών εξωδικαστικών διαδικασιών (ιδιωτικά συμφωνητικά, διαμεσολαβήσεις) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το δικαστήριο, η γνώμη του παιδιού δεν προβλέπεται να ζητείται σε καμία από αυτές, παρά μόνο αν η υπόθεση φτάσει στο δικαστήριο. Το νομοσχέδιο εκθέτει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας (παιδιά και μη κακοποιητικό γονέα, συνήθως μητέρες) σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν στον οποίο ήδη βρίσκονται

3.      ο κανόνας της “από κοινού και εξίσου άσκησης της γονικής μέριμνας” υποχρεώνει το παιδί να βρίσκεται σε φυσική επαφή με τον γονέα με τον οποίο δεν διαμένει, «για τουλάχιστον 1/3 του συνολικού χρόνου επικοινωνίας, εκτός εάν ο γονέας αυτός ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας». Η άρνηση του τέκνου θεωρείται γονεϊκή αποξένωση από την πλευρά του άλλου γονέα, και τιμωρείται με αφαίρεση της γονικής μέριμνας

4.      για την εφαρμογή του προαναφερθέντα κανόνα, οι γονείς υποχρεώνονται σε πολλαπλές απευθείας επαφές και συνδιαλλαγές ενώ, για την τροποποίησή του, συνιστώνται ή καθίστανται υποχρεωτικές πολλαπλές διαμεσολαβήσεις (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το δικαστήριο) με συνεδρίες ταυτόχρονης παρουσίας των δύο μερών, χωρίς καμία εξαίρεση για θύματα-δράστες ενδοοικογενειακής βίας

5.      τα γονεϊκά δικαιώματα του γονέα-δράστη και η επαφή του/της με το τέκνο δύναται να περιοριστούν ή να αφαιρεθούν μόνο μετά από οριστική καταδίκη για εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Για την Ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα αυτό σημαίνει πως όλοι οι δράστες θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα θύματά τους για περισσότερα από 2-5 χρόνια.

Γνωρίζοντας ότι στην Ελλάδα:

1.      1. η πλειονότητα των κακοποιημένων γυναικών που έχουν παιδιά με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, δεν καταφεύγουν στα ποινικά δικαστήρια αλλά προσπαθούν να αποδράσουν από το κακοποιητικό περιβάλλον μέσω αποφάσεων αστικών δικαστηρίων, στα οποία προσφεύγουν για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων προστασίας/απαγόρευσης προσέγγισης του δράστη και για να ρυθμίσουν την κατάσταση σχετικά με την επιμέλεια και την επικοινωνία με τον άλλο γονέα, την διατροφή κλπ.

2.       2η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική για όλες τις αστικές υποθέσεις που αφορούν γονική μέριμνα, επιμέλεια και επικοινωνία με τα παιδιά προκειμένου να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο (Ν. 4640/2019, αρθ. 6) και η ποινική διαμεσολάβηση συστήνεται έντονα για τα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/2006)

3.      3δεν υπάρχει διακριτό Σύστημα Παιδικής Προστασίας, καμία διαδικασία υποχρεωτικής αναφοράς κακοποίησης/παραμέλησης παιδιού και καμία διαδικασία εποπτευόμενης επικοινωνίας γονέα-παιδιού

4.       4η προστασία που παρέχεται στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι ανεπαρκής, επειδή οι περισσότερες από τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (άρθ. 51-53) και της Οδηγίας 2012/29/EU (άρθ. 19, 20 & 22-24) δεν έχουν ακόμη τεθεί σε εφαρμογή: δεν υλοποιείται αξιολόγηση και διαχείριση επικινδυνότητας, επείγοντα μέτρα αποκλεισμού (emergency barring orders) δεν μπορούν να εφαρμοστούν και οι παραβιάσεις ασφαλιστικών μέτρων/περιοριστικών όρων ούτε ελέγχονται, ούτε τιμωρούνται»[1]

Το ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προτάξει την ασφάλεια των παιδιών και των θυμάτων κακοποίησης και να απορρίψει αυτό το νομοσχέδιο.


Τετάρτη, 5 Μαΐου 202129.04.2021

 

Νέες δράσεις ΟΣΥΓΥ: Νομική Στήριξη των Συλλόγων Γυναικών 

και συνεργασία με τη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης

 

Δυναμικά συνεχίζει τις δράσεις της η ΟΣΥΓΥ μαζί με τους 16 Συλλόγους της στα 13 Κυκλαδονήσια  με μια εμβληματική συνεργασία με τη Βαρδάκειο Σχολή Ερμούπολης, από τις πιο ιστορικές σχολές στις Κυκλάδες(1872), και με τη συνέχιση των Διαδικτυακών Σεμιναρίων Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης Συλλόγων. Πιο αναλυτικά:

1.   1.  Ολοκληρώθηκε το 3ο Διαδικτυακό Σεμινάριο Ενδυνάμωσης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων Συλλογικών Φορέων που διοργάνωσε η ΟΣΥΓΥ στις 23 Απριλίου 2021 μέσω της πλατφόρμας zoom. Κεντρικό θέμα ήταν η Νομική Στήριξη των Συλλόγων και εισηγήτρια η κα Μαρία Μαυραγάνη, νομικός με ειδίκευση στο Αστικό, Εμπορικό και Διοικητικό Δίκαιο. Αναπτύχθηκαν θέματα καταστατικών, ρόλων και αρμοδιοτήτων διοικητικών συμβουλίων, συνηγορίας κα. Τέθηκαν επίσης ερωτήματα σχετιζόμενα με τα προβλήματα που προέκυψαν από την αδυναμία σύγκλισης γενικών συνελεύσεων και νομιμοποίησης λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.1.   2.  Yποβλήθηκε τον Απρίλιο προς έγκριση και χρηματοδότηση πρόταση με τίτλο «Κυκλάδων (ίσων) = Συνεργασία για την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη της έμφυλης βίας» στην πρόσκληση “Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας” του Active Citizens Fund.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Βαρδακείου Σχολής Σύρου, στην οποία ανταποκρίθηκε ενεργά η ΟΣΥΓΥ, καθώς αφενός το θέμα εμπίπτει στις καταστατικές αρχές της ΟΣΥΓΥ και αφετέρου ο Σύλλογος Γυναικών Σερίφου και η ΟΣΥΓΥ έχουν ήδη ανοίξει το δρόμο με το εξαιρετικά επιτυχημένο συνέδριο του 2018 «Οι Κυκλαδίτισσες λένε όχι στη βία».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος δράσεων που στοχεύουν στην διερεύνηση/καταγραφή του φαινομένου και την εξαγωγή προτάσεων αντιμετώπισης, στην ενδυνάμωση συλλογικών φορέων και το μετασχηματισμό τους σε πολλαπλασιαστές του θετικού αντίκτυπου στις τοπικές τους κοινωνίες και έχουν ως στόχο την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης καθώς και την ενεργοποίηση των ΜΜΕ. Έχουν επίσης σκοπό την παροχή βιωματικής εκπαίδευσης σε εκπροσώπους  φορέων κοινωνικοποίησης και προσβλέπει στην ενίσχυση της δικτύωσης.

Η ΑμΚΕ Ούριος Άνεμος συμβάλλει σε αυτή τη συνεργασία ως εταίρος μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας τέχνης  με   στόχευση   την ενεργοποίηση της ΚτΠ. 

Η συγγραφή του απαίτησε εκατοντάδες ώρες εθελοντικής εργασίας και συνεννοήσεων με δεκάδες φορείς, επιστήμονες και αρχές στις Κυκλάδες. Θέλουμε και ελπίζουμε να κριθεί θετικά και να υλοποιηθεί. Με την παρούσα πρόταση, η ΟΣΥΓΥ προχωρά ένα βήμα δημιουργώντας ένα ιστορικό αρχείο για τα θέματα, μοναδικό στην Ελλάδα και αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα στις Κυκλάδες για τα ζητήματα της ισότητας.

 

Η ΟΣΥΓΥ ευχαριστεί δημόσια όλους και όλες, που βοηθούν με την εθελοντική τους προσφορά το έργο αυτής και των Συλλόγων της.

Το επόμενο βήμα είναι το 4ο Webinar για την Επικοινωνιακή Διαχείριση και Στρατηγική Συλλόγων το Μάιο 2021. 

 

 

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021

  

Δράσεις της ΟΣΥΓΥ

 για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

08/03/2021

 

Δράσεις που γεφυρώνουν τα νησιά των Κυκλάδων, αποτελούν ανάχωμα στην απομόνωση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και ενδυναμώνουν τις φωνές των γυναικών στις τοπικές κοινωνίες υλοποίησε η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών σε συνεργασία με τους 16 Συλλόγους της στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. Συγκεκριμένα:

 

1.  παραγωγή video "Από τις Κυκλαδίτισσες, στις Γυναίκες του κόσμου", ένα οδοιπορικό στα 13 νησιά με τους  16 Συλλόγους Γυναικών να απευθύνουν χαιρετισμό, να αποτίνουν φόρο τιμής σε εμβληματικές φυσιογνωμίες και να ανακαλούν ιστορικές ημερομηνίες του γυναικείου κινήματος https://www.youtube.com/watch?v=3VH7ShZLtoo&ab_channel=%CE%9F.%CE%A3%CF%85.%CE%93%CF%85.%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD

2.    Έναρξη συνεργασίας με το Cyclades Preservation Fund με σκοπό την ανάπτυξη συνεργειών κοινού ενδιαφέροντος, για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Μια πρώτη συμβολική συνέργεια είναι η αντικατάσταση των πλαστικών μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε τοπικές γιορτές και συγκεντρώσεις τόσο των ίδιων των Συλλόγων όσο και άλλων τοπικών φορέων με την ευγενική στήριξη του CPF. https://cycladespreservationfund.org/women-have-the-power/

3.  Διαδικτυακή Συνάντηση-Συνέντευξη με προσκεκλημένες γυναίκες δημοσιογράφους οι οποίες έθεσαν ερωτήματα στις γυναίκες για το νόημα της ημέρας αυτής, τις σύγχρονες προκλήσεις στα νησιά μας (υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός, κ.α.), όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα πρόσφατα ομόφωνα Ψηφίσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας, καθώς και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο θέμα της ισότητας. Οι άξονες ήταν η ιστορία των αγώνων για τα δικαιώματα και την χειραφέτηση, η τοπική διάσταση της συμβολής των Συλλόγων Γυναικών στη σύγχρονη εποχή καθώς και το όραμα για το κοινό μας μέλλον. 

https://www.youtube.com/watch?v=r5w2uRi3c_8&t=15s&ab_channel=%CE%9F.%CE%A3%CF%85.%CE%93%CF%85.%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD 

 

Πιο αναλυτικά στην διαδικτυακή συνέντευξη συμμετείχαν οι δημοσιογράφοι:

1. Γεωργία Παττέ- Καραγιάννιώτη (ΗΧΩ FM, Πάρος)

2. Ειρήνη Προμπονά (Aegean Voice, Νάξος)

3. Τέτα Βαρλάμη (ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, Σύρος)

4. Ανδριάνα Μπόθου (Androsportal.gr,  Άνδρος)

5. Χαρά Καπότου (santorinimagazine.gr, Σαντορίνη) με τα αντίστοιχα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως χορηγούς επικοινωνίας.   

 

Την διαδικτυακή αυτή συνάντηση χαιρέτισαν με θέρμη γυναίκες Δήμαρχοι Κυκλάδων, Ρένα Βελισσαροπούλου, (Κέα) και Μαρία Ναδάλη (Σίφνος) αντίστοιχα.

Συμμετείχαν περίπου 40 γυναίκες από τους 16 Συλλόγους Γυναικών σε 13 Κυκλαδονήσια. Στις 2 ώρες της συνάντησης, συζητήθηκαν ζητήματα αναφορικά με:

το Περιβάλλον: αναπτύχθηκε προβληματισμός αναφορικά με την διαχείριση απορριμμάτων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τους δασικούς χάρτες και κυρίως τον περιφερειακό σχεδιασμό Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος έχει τεθεί σε διαβούλευση στο στάδιο Β1. Αναδείχθηκε η ανάγκη για περισσότερη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις με στόχο τις καίριες παρεμβάσεις των Συλλόγων και τέθηκε το ζήτημα της έλλειψης τεχνογνωσίας, έγκαιρης ενημέρωσης καθώς και έλλειψης χρόνου.

τις Ανισότητες με έμφυλη διάσταση και σε συνθήκες νησιωτικότητας, με ειδική έμφαση στην υγεία στις Κυκλάδες και καταδείχθηκε το έλλειμμα ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές και δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες υγείας

Το ελληνικό metoo και τις διαφορετικές πτυχές της έμφυλης κακοποίησης καθώς και τις δυνατότητες παρεμβάσεων, πρόληψης και διαχείρισης που μπορούν να έχουν οι Σύλλογοι με τις κατάλληλες συνεργασίες με αρμόδιους φορείς ώστε καμία γυναίκα να μη νιώθει μόνη στις Κυκλάδες

τις Συνεργασίες-Συνέργειες και Δικτύωση των φορέων των Κυκλάδων, την ετοιμότητα των Συλλόγων Γυναικών να παρέμβουν και να ανοίξουν τον δημόσιο διάλογο με συναινέσεις και πρωτοβουλίες από τα κάτω, οι οποίες θα μπορέσουν να δρομολογήσουν πανκυκλαδικές απαντήσεις και λύσεις.

 


Τονίστηκε επίσης η ανάγκη οι Σύλλογοι να αποτελέσουν αντίβαρο στην κόπωση και στην απογοήτευση που κυριαρχούν. Παράλληλα, καθώς η κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στην δραστηριοποίηση τους, υπάρχει ανάγκη για μέριμνα σε θεσμικό επίπεδο για την επόμενη μέρα αυτών.

 

Μέσα από τον παραγωγικό διάλογο, κοινές διαπιστώσεις αποτέλεσαν:

1.  η ανάγκη για συντονισμό ενεργειών και έμπρακτη αλληλοϋποστήριξη των φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς κατακτήσεις και δικαιώματα δέχονται επίθεση μετά από πλέον της μιας δεκαετίας οικονομικής κρίσης αλλά και ενόψει των διαρθρωτικών αλλαγών που δρομολογούνται με την υφιστάμενη υγειονομική και συνακόλουθη οικονομική κρίση

2.  η ανάγκη ενεργοποίησης των θεσμικών εργαλείων, όπως η υπογραφή και εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων και οι Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας, για τα οποία η ΟΣΥΓΥ θα στείλει άμεσα επιστολή στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς

3.  η έμφυλη διάσταση της υγειονομικής κρίσης, η οποία πλήττει τις γυναίκες πολύ περισσότερο από τους άνδρες σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με έρευνες και μελέτες

4.  η αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλιών για το μετασχηματισμό των Συλλόγων σε σύγχρονους φορείς, οι οποίοι δυναμικά και τεκμηριωμένα θα παρεμβαίνουν στα τοπικά δρώμενα και θα συνδιαμορφώνουν τοπικές πολιτικές και έργα

 

 

Σε μια εποχή άκρατου ατομικισμού και ιδιώτευσης, ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των Κυκλάδων που διεξήχθη μια διαδικτυακή συνάντηση με διαφορετικά μέσα ενημέρωσης με δεκάδες γυναίκες-μέλη Συλλόγων από τα Κυκλαδονήσια. Και δεν θα είναι σίγουρα και η τελευταία: βούληση όλων των γυναικών που συμμετείχαν, καθώς και των δημοσιογράφων, ήταν να συνεχιστεί ο δημόσιος διάλογος με θεματικές συζητήσεις στο άμεσο μέλλον με στόχο τη συσπείρωση, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

 

Απέναντι στο γεωγραφικό κατακερματισμό της νησιωτικότητας και στα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της πανδημίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει τις συλλογικότητες να παραμείνουν ζωντανές και δυναμικές.

 

Η ΟΣΥΓΥ προγραμματίζει νέες δράσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως σεμινάρια πιστοποίησης προϊόντων οικοτεχνίας, νομική και οικονομική ενδυνάμωσης, καθώς και δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας. Γιατί η 8η Μάρτη είναι μια συμβολική ημέρα: οι αγώνες για ισότητα, δημιουργία και σεβασμό, καθημερινοί και σε όλα τα πεδία της ζωής.

 

                                ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 


"Από τις Κυκλαδίτισσες, στις Γυναίκες του κόσμου"

ένα βίντεο από την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών

"Οι Κόρες των Κυκλάδων"

για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας 2021.Πρωταγωνιστούν:
Σύλλογος Γυναικών Αμοργού, Σύλλογος Γυναικών Άνδρου,
Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη»,
Σύλλογος Γυναικών Κύθνου, Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη»,
Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου,
Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισσες»,
Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου, Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα», Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι», Σύλλογος Γυναικών Σύρου,
Σύλλογος Γυναικών Τήνου, Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου «Πολυκάνδριες».


Σύνδεσμος για το video:
https://www.youtube.com/watch?v=3VH7ShZLtoo&t=9s&ab_channel=%CE%9F.%CE%A3%CF%85.%CE%93%CF%85.%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BDΔευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

 

Kυκλάδες 08/03/2021

                                                                 Δελτίο Τύπου

 

Το Cyclades Preservation Fund ενώνει τις δυνάμεις του με τις 

«Κόρες των Κυκλάδων» για λιγότερα πλαστικά μιας χρήσης στα νησιά!

-Με αγάπη από τις Κυκλάδες, για τις γυναίκες και το περιβάλλον-

 

Μια νέα στρατηγική συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών κοινού ενδιαφέροντος, την ενδυνάμωση των Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων καθώς και την ανάδειξη τους ως διαχρονικούς πρεσβευτές της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στις τοπικές κοινωνίες των νησιών,  ανακοινώνουν η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων» και το Cyclades Preservation Fund (CPF), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021 (8/3).

 Η συνεργασία ξεκινά συμβολικά με ένα διαδικτυακό παζάρι που διοργανώνει το CPF στοχεύοντας να συγκεντρώσει χρήματα που θα διατεθούν για την αγορά επαναχρησιμοποιούμενων σκευών (πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα) τα οποία θα παραχωρηθούν στα 16 Μέλη - Συλλόγους Γυναι-κών της Ομοσπονδίας που εκπροσωπούν 13 νησιά των Κυκλάδων, ώστε να αντικαταστήσουν τα πλαστικά μιας χρήσης που συνήθως χρησιμοποιούνται σε τοπικές γιορτές και συγκεντρώσεις τόσο των ίδιων των Συλλόγων όσο και άλλων τοπικών φορέων. 

Όπως είναι ήδη γνωστό, από την 1η Ιουλίου 2021 η Ελλάδα, ενσωματώνοντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ξεκινά μια μεγάλη προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυ-πώματος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, με την απαγόρευση διάθεσης πλαστικών μιας χρή-σης, όπως τα πλαστικά καλαμάκια, ποτήρια, πιάτα,  κτλ. Οι Γυναίκες των Κυκλάδων πρωτοστα-τούν και για άλλη μια φορά δείχνουν τον δρόμο. Δεν είναι άλλωστε παρά ένας μικρός και συνάμα δυναμικός κρίκος στην αλυσίδα της προστασίας του περιβάλλοντος. Διαδίδουν το μήνυμα και γίνονται εκείνες το παράδειγμα για τις επόμενες γενιές. 

 Η Κυκλαδίτισσα γυναίκα, γράφει ο Μανώλης Γλέζος, «υπήρξεν από τους πρωτογενείς πανάρχαι-ους χρόνους, όπως δείχνουν τα γυναικεία κυκλαδίτικα ειδώλεια, η μήτρα της ζωής και το λίκνο της ύπαρξης των Κυκλαδιτών»1 .

1 «Η συνείδηση της Πετραίας Γης: Κυκλαδογραφές», Μανώλης Γλέζος, Εκδόσεις: Τυπωθήτω, 1997, Α’ έκ-δοση, σελ.334.

 Από τη γυναίκα - σύμβολο στην καθημερινή γυναίκα του 21ου αιώνα, η Κυκλαδίτισσα αναλαμβά-νει και πάλι να κάνει πράξη την διαχρονική της ευθύνη για την αειφορία των νησιών μας, ευαι-σθητοποιώντας τις τοπικές κοινωνίες, αναδεικνύοντας την διαγενεακή προσέγγιση που πρέπει να διακρίνει διαχρονικές προκλήσεις, όπως η προστασία του πολύτιμου φυσικού μας περιβάλλο-ντος!

 «Ζούμε στις Κυκλάδες, σε αυτά τα καταπληκτικά νησιά του Αιγαιακού Αρχιπελάγους. Δυστυχώς,  όλοι και όλες, κάτοικοι και επισκέπτες, έχουμε δει (και οι πιο ενεργοί από εμάς, έχουμε σκύψει να μαζέψουμε..) πλαστικά, τα οποία τα κυκλαδικά μελτέμια έχουν παρασύρει και βρίσκονται πετα-μένα σε απάτητα μέρη ανάμεσα στις ξερολιθιές είτε στις παραλίες μας. Ως Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες Των Κυκλάδων» έχουμε τη βούληση να πρωτοπορήσουμε στον αγώνα για καθαρά κυκλαδίτικα χερσαία τοπία και θάλασσες χωρίς πλαστικά. Με την ευγενική υποστήριξη του Cyclades Preservation Fund, επιλέγουμε να ξεκι-νήσουμε πριν από τον Ιούλιο να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης στις εκδηλώσεις μας», δηλώνει η Άννα Μαυρουδή, Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας. 

«Μέλος του CPF μας παραχώρησε πρόσφατα μια όμορφη συλλογή γυναικείων ρούχων και αξε-σουάρ από διάσημους σχεδιαστές την οποία αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά σχε-διάζοντας ένα διαδικτυακό παζάρι για την συλλογή χρημάτων που θα μπορούν να στηρίξουν τρέχουσες ή νέες δράσεις του CPF. Καθώς όλα τα αντικείμενα απευθύνονται σε γυναίκες θεωρή-σαμε πως είναι ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα, με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

 Επιπλέον, με δεδομένη την εκτίμησή μας προς το έργο της Ομοσπονδίας σκεφτήκαμε πως η δράση μας αυτή θα μπορούσε να συνδυαστεί με την πρωτοβουλία #PlasticFreeCyclades του CPF αλλά και να αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προβληθεί ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό προφίλ των Συλλόγων - μελών της Ομοσπονδίας, αναδεικνύοντας τις Γυναίκες ως διαχρονικούς πρεσβευτές της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας στις τοπικές κοινωνίες των νησιών, αλλά και ειδικότερα σήμερα ως  μέρος της λύσης για την μείωση των πλαστικών μιας χρήσης από τις τοπικές γιορτές, και εν τέλει τις θάλασσες των Κυκλάδων. Είμαστε ιδιαιτέρως χα-ρούμενοι για την νέα αυτή στρατηγική μας συνεργασία που έχει σημαντικό αντίκτυπο», δηλώνει η Άννυ Μητροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του  Cyclades Preservation Fund.Το διαδικτυακό παζάρι φιλοξενείται από τις 8 Μαρτίου στην πλατφόρμα https://cycladespreservationfund-women.com/   και  θα παραμείνει «ανοιχτό» στους/ις ενδιαφερόμενους/ες υποστηρικτές της πρωτοβουλίας για έναν μήνα, έως τις 7 Απριλίου 2021.  

 Οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς ευελπιστούν η πρωτοβουλία τους να αγκαλιαστεί από όσους και κυρίως όσες (αφού η συλλογή των ρούχων και αξεσουάρ που διατίθενται απευθύνονται σε γυναίκες!) αγαπούν τις Κυκλάδες και θέλουν να το αποδείξουν στηρίζοντας εμπράκτως έναν εξαιρετικό σκοπό. Με αγάπη από τις Κυκλάδες, λοιπόν, για τις γυναίκες και το περιβάλλον!

 Τελικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση, η αλλαγή κουλτούρας και η ανάδειξη καλών πρακτικών, που τα νησιά διαχρονικά υιοθετούσαν, εν προκειμένω της επιλογής των επαναχρησιμοποιούμενων σκευών έναντι εκείνων των πλαστικών μιας χρήσης. Επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες:

Άννα Μαυρουδή, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»: τηλ. 6944993104 | email:  omospondiasyl.gynaikwnkykladwn@gmail.com  | www.oikorest-wnkykladwn.blogspot.com 

 

Άννυ Μητροπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια Cyclades Preservation Fund: τηλ. 6977695999 | email:  anni@cycladespreservationfund.org  | www.cycladespreservationfund.org  

 


 

 Περισσότερες πληροφορίες για τους συνεργαζόμενους φορείς:

 Ομοσπονδίας Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων»

Η Ο.Συ.Γυ.Κυκλάδων είναι ένα δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο ιδρύθηκε επίσημα, στις 31 Ιουλίου 2013, με τη συμμετοχή 13 Συλλόγων Γυναικών από  10 νησιά. Σήμερα, αριθμεί 16 μέλη:

Σύλλογος Γυναικών Αμοργού, Σύλλογος Γυναικών Άνδρου, Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, Σύλλογος Γυ-ναικών Κέας «Μελίτη», Σύλλογος Γυναικών Κύθνου,  Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη», Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου, Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισ-σες»,  Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου,  Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα»,  Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι», Σύλ-λογος Γυναικών Σύρου, Σύλλογος Γυναικών Τήνου, Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου «Πολυκάνδριες»

Σκοπός της ο συντονισμός της δραστηριότητας των Συλλόγων Γυναικών των Κυκλάδων και την κοινή εκ-προσώπηση τους για την επίτευξη των επιδιώξεων τους. Είναι δε η μοναδική Ομοσπονδία Συλλόγων Γυ-ναικών σε πανελλήνια κλίμακα. Η  Ο.Συ.Γυ.Κυ. δραστηριοποιείται στα πλαίσια: 

1. Της προώθησης των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων των νησιών των Κυκλάδων και την προσπάθεια επίλυσής τους. 

2. Της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της διατήρησης της ιδιαίτερης κυκλαδικής οικιστικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των Κυκλάδων. 

3. Της προάσπισης των θεμάτων ισότητας. 

4. Της  προβολής της γυναικείας δημιουργικότητας και δικτύωσή της στη καθημερινή ζωή και στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού. 

5. Της οργάνωσης παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων κάθε μορφής ανάλογα με το θέμα ή πρόβλημα. 

6. Της προώθησης, υποστήριξης και προβολής του τουριστικού προϊόντος των Κυκλάδων. 

7. Των ενεργειών προάσπισης και προστασίας των κυκλαδίτων καταναλωτών 

8. Της διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και υποστήριξης της δια βίου μάθησης των μελών. 

9. Της υποστήριξης καινοτόμων εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

10. Της διεκδίκησης και προάσπισης της ιδιαιτερότητας των νησιών και εφαρμογή των νόμων για τη νησιωτικότητα.

 Cyclades Preservation Fund/ Ίδρυμα για το Περιβάλλον των Κυκλάδων

Το CPF είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε στα τέλη του 2017 με στόχο να στη-ρίξει βιώσιμες, τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και να αναδείξει την αυταξία του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων. Αποτελεί μέλος του Conservation Collective, ενός διεθνούς δικτύου ιδρυμάτων που λειτουργούν ήδη σε άλλα νησιά στο εξωτερικό, και στοχεύουν στην προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση φυσικών περιοχών, με έμφαση σε νησιά με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον και άρα και πιέσεις στους φυσικούς τους πόρους. Αποστολή: Το CPF συγκεντρώνει πόρους από ιδιώτες-δωρητές και επιχειρήσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και εμπειρογνώμονες, διασφαλίζει τη στήριξη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του θαλάσσιου, παράκτιου και χερσαίου οικοσυστήματος, της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής των Κυκλάδων. Βασική προσέγγιση και αρχή του CPF είναι η στήριξη και ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών, με τη συμμετοχή των οποίων διαμορφώνονται οι προτεραιότητες για το κάθε νησί και επιχειρείται άμεσο όφελος τόσο για το περιβάλλον όσο και για την βιώσιμη οικονομία και ανάπτυξη του κάθε τόπου. Έργο: Τα πρώτα έργα που στηρίζει το CPF αφορούν στους άξονες Α. φύση, βιοποικιλότητα και άγρια ζωή και Β. βιωσιμότητα και ποιότητα ζωής και υλοποιούνται μέσω από δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ενδυνάμωσης, κατάρτισης, εκπαίδευσης, δικτύωσης και συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, όσο και μέσω στοχευμένων πιλοτικών δράσεων. Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες του CPF ξεχωρίζει και η ετήσια Κυκλαδική συνάντηση νησιωτών για το περιβάλλον (Islanders Forum) που φέρνει κοντά τους περιβαλλοντικούς πρωταθλητές των νησιών, προωθεί τη δικτύωση, την ενδυνάμωση δεξιοτήτων και προτείνει λύσεις σε κοινές προκλήσεις. 

Οπτικοακουστικό υλικό: 3 Χρόνια CPF  | Γνωρίστε μερικούς από τους τοπικούς μας συμμάχους  


https://youtu.be/z-mb-98JDmc

https://youtu.be/fOqfTISGMWg


Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

08/03/2021    ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ


Διαδικτυακή Συζήτηση

Καινοτομούμε-Δικτυωνόμαστε-Διεκδικούμε!


Για πρώτη φορά σε μια κοινή συνάντηση 5 γυναίκες δημοσιογράφοι από διαφορετικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στις Κυκλάδες μαζί με την Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών και 16 εκπροσώπους Συλλόγων Γυναικών! Η δημοσιογραφία είναι ένας από τους πυλώνες της δημοκρατίας και η παρουσία των γυναικών στον κρίσιμο αυτόν επαγγελματικό στίβο πολύτιμη και σημαντική.

Ενόψει του Εορτασμού της Ημέρας της Γυναίκας την 8η Μαρτίου 2021, η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση και προσκαλεί γυναίκες δημοσιογράφους για να θέσουν ερωτήματα στις γυναίκες για το νόημα της ημέρας αυτής, τις σύγχρονες προκλήσεις στα νησιά μας (υγεία, περιβάλλον, πολιτισμός, κ.α.), όπως αυτά αποτυπώθηκαν στα πρόσφατα ομόφωνα Ψηφίσματα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας μας, καθώς και σημαντικά ζητήματα που αφορούν στο θέμα της ισότητας. Οι άξονες είναι η ιστορία των αγώνων για τα δικαιώματα και την χειραφέτηση, η τοπική διάσταση της συμβολής των Συλλόγων Γυναικών καθώς και το όραμα για το κοινό μας μέλλον.

Θα συμμετέχουν μία εκπρόσωπος από τα 16 Συλλόγους-μέλη της Ομοσπονδίας μας:

Σύλλογος Γυναικών Αμοργού, Σύλλογος Γυναικών Άνδρου, Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, Σύλλογος Γυναικών Κέας «Μελίτη», Σύλλογος Γυναικών Κύθνου,  Σύλλογος Γυναικών Μήλου «Αφροδίτη», Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Μυκόνου, Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς Μυκόνου «Ανωμερίτισσες»,  Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας Πάρου,  Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», Σύλλογος Γυναικών Σερίφου «Ανδρομέδα»,  Σύλλογος Γυναικών Σίφνου «Το Σμάρι», Σύλλογος Γυναικών Σύρου, Σύλλογος Γυναικών Τήνου, Σύλλογος Γυναικών Φολεγάνδρου «Πολυκάνδριες», καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΥΓΥ.

 Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην διαδικτυακή πλατφόρμα zoom της ΟΣΥΓΥ

 και θα προβληθεί την 8η Μαρτίου 2021

 σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας της ΟΣΥΓΥ:

https://oikorestwnkykladwn.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/Kores.Kykladwn/

https://www.youtube.com/channel/UCj48Umzb6K4E-nt0ZsjUwTA 

και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που θα συμμετέχουν.

 

Προσκεκλημένες Δημοσιογράφοι:

1.     Γεωργία Παττέ- Καραγιάννιώτη (ΗΧΩ FM, Πάρος)

2.     Ειρήνη Προμπονά (Aegean Voice, Νάξος)

3.     Τέτα Βαρλάμη (ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ, Σύρος)

4.     Ανδριάνα Μπόθου (Androsportal.gr,  Άνδρος)

5.     Χαρά Καπότου (santorinimagazine.gr, Σαντορίνη)

 

 

                       ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ